Kiwanis_logo.80114547 kopie

Over Kiwanis

Onze Stichting

Kiwanis Roeselare 1 maakt deel uit van de wereldwijde organisatie Kiwanis International, van de Kiwanis European Federation en van het District Belgium-Luxembourg.

 

De kernwaarden en doelstellingen die Kiwanis uitdraagt,

zijn samengevat de volgenden:

  • Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële waarden, met een levenshouding van respect voor de medemens waarin dienstvaardigheid, menselijkheid en rechtvaardigheid centraal staan.
  • Het ondersteunen en activeren van zorgzaamheid en empowering van de zwakste schakels in de samenleving: de kansarmen en de kinderen.

Kiwanis Roeselare 1

Sedert de stichting in 1967 heeft Kiwanis Roeselare 1 ongeveer € 8.250.000  geschonken ter ondersteuning van al haar sociale acties.

 

Al deze projecten vragen de jarenlange inzet en medewerking van onze clubleden en van vrijwilligers
die Kiwanis genegen zijn. Om al deze projecten te realiseren is ook de financiële inbreng uit de vele activiteiten noodzakelijk.

 

Hiertoe organiseerde Kiwanis Roeselare 1 vele concerten, kerstconcerten en passieconcerten, een Stand-up comedian show,  tweemaal werd de jongerengroep Up With People naar Roeselare gehaald, tussen 1981 en 2003 was er de jaarlijkse modeshow, tussen 1985 en 1995 was er jaarlijks de Ford-actie ‘Kilometers voor het Hart’. Sinds 1998 organiseert de club jaarlijks de Goodluck – actie, de koekjesactie dat een begrip geworden is in Roeselare en omstreken.

 

Kiwanis in de wereld

Kiwanis is de grootste vrijwillgersorganisatie voor hulp aan kinderen wereldwijd.

In het District België-Luxemburg zijn we met 4200 vrijwilligers.

We delen dezelfde passie en wil, om ten dienste te staan van de kinderen.

We creëren en ondersteunen hulpprojecten voor kinderen op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal niveau.

Tijdens deze Coronacrisis hebben we bv. reeds méér dan 500 laptops geschonken aan scholieren zodat ze van thuis uit de lessen konden bijven volgen. We schonken ook reeds duizenden gelaatsschermen en meer dan 10.000 medische beschermingspakken aan instellingen die ze echt nodig hadden. Om aan de meest dringende behoeften te kunnen beantwoorden schonken we samen ook reeds enkele honderden duizenden euro's aan instellingen, scholen, enz...

Ook aan enkele Roeselaarse scholen schonken wij handdispensers om te helpen de Corona-virus te bestrijden.

En we doen dit alles uiteraard in vreugde en met een positieve ingesteldheid !