Kiwanis_logo.80114547 kopie

Informatie

Ter gelegenheid van haar 55-jarig bestaan organiseert de service-club Kiwanis Roeselare 1 een nationale kunstwedstrijd voor personen met een beperking. Voor de 9de keer reeds.

 

Soorten kunstwerken

Schilderijen, tekeningen, aquarellen, beeldhouw- werken, keramiek, boetseerwerk, houtstructuren, textielstructuren, wandtapijten, kantkloswerken, handwerken en foto’s 

 

Prijsuitreiking

De plechtige prijsuitreiking zal plaats hebben op donderdag 21 april 2022 in het congresruimte RADar, Deltalaan 1 te Roeselare om 13u.

 

Tentoonstelling

De geselecteerde werken zullen tentoongesteld worden in de inkomhal van AZ Delta, Campus Rumbeke, Deltalaan 1 te Roeselare vanaf 21 april tot en met 19 mei 2022 telkens van 14 tot 18u.

 

Deelnemers

Enkel personen met motorische, sensoriële of verstandelijke beperking, die minstens 16 jaar oud zijn op 1 januari 2022, kunnen aan deze kunstwedstrijd deelnemen.
Er zijn 2 categorieën -21 en +21 jaar met een aparte prijsuitreiking. 

 

Inschrijving

Om administratieve redenen kan enkel ingeschreven worden online op www.kr1.be

Inschrijving moet gebeuren vóór 31 januari 2022. De inschrijving is gratis. 

Er kan slechts 1 kunstwerk per deelnemer/kunstenaar worden ingediend.

Regels

De kunstwerken moeten voldoen aan de volgende vereisten:

  • Ze mogen niet behoren tot een private of openbare verzameling;
  • Ze mogen niet deelgenomen hebben in een vroegere wedstrijd;
  • Maximum formaat binnen de lijst voor schilderijen en tekeningen: 125 cm x 125 cm;
  • Maximum hoogte voor beeldhouwwerken en keramiek: 125 cm;
  • Ophangbare werken moeten voorzien zijn van een ophangsysteem;
  • Er moet 1 ingevulde sticker op het werk aangebracht worden aan de achter/onderzijde.
    Bij gebrek aan een sticker druk deze pagina en brengt dit beeld aan ingevuld op de rug van het werk: 
Sticker kunstwerk_kunstwedstrijd KR1_origineel

Opsturen en afleveren van de werken

(afgesloten)

De kunstwerken dienen per post te worden bezorgd uiterlijk op 14 februari 2022. Opsturen: franco inclusief rechten naar Geldhof Hout, Iepersestraat 22 te 8890 Moorslede. De zendingen waarvan de kosten niet betaald werden, zullen geweigerd worden. 

 

Men kan ook kunstwerken persoonlijk afgeven op de volgende data:

Persoonlijk afleveren: niet ingepakt, aan Jurgen Geldhof, Iepersestraat 22 te 8890 Moorslede van woensdag 9 februari 2022 tot en met vrijdag 11 februari 2022 van 10 tot 11u30 en van 14 tot 17u. 

Kunstwerken die na 14 februari 2022 worden ontvangen per post worden niet meer aanvaard. 

 

Terugbezorgen van niet verkochte werken

De deelnemers kunnen hun niet-verkochte werken terug afhalen bij Jurgen Geldhof, Iepersestraat 22 te 8890 Moorslede, van maandag 23 mei 2022 tot en met woensdag 25 mei 2022 van 10 tot 11u30 en van 14 tot 17u.
De niet afgehaalde kunstwerken worden niet teruggestuurd en worden na 25 mei 2022 van rechtswege eigendom van de inrichter. 

 

Verzekering

De inrichters zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of vernietiging van de kunstwerken. Er zal door de inrichters ook geen zaakschadeverzekering worden afgesloten. Het staat de deelnemers vrij zelf hun risico’s te laten verzekeren.

 

Jury

(afgesloten)

Een jury, die handelt als selectiecomité, zal middels geheime stemming en zonder verhaalmogelijkheid beslissen over het al dan niet weerhouden van de werken en het aanduiden van de prijswinnaars.
De verrichtingen van de jury zullen geschieden onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Alle gevallen die niet uitdrukkelijk zijn voorzien in huidig reglement, worden beslecht door de jury, zonder mogelijkheid tot verhaal. 

 

Tekoopstelling van de kunstwerken

Alle deelnemers zijn verplicht hun werk tegen een normale marktprijs te koop aan te bieden.
Wanneer ze hun werk NIET wensen te verkopen worden ze sowieso uitgesloten om deel te nemen. 

De deelnemer dient de gewenste prijs voor het kunstwerk aan te brengen op het etiket, dat dient gehecht te worden aan ieder werk en op het online inschrijvingsformulier. Bij gebreke wordt aangenomen dat er geen minimumprijs is vooropgesteld. Hier zal de Kiwanis zelf een richtprijs op het werk aanbrengen. 

Bij verkoop hetzij via een veiling al of niet online zal de inrichter in overleg met de jury en veilingmeester beslissen welke werken te koop worden aangeboden. De netto-opbrengst zal als volgt worden verdeeld: 50% naar de kunstenaar en 50% naar de inrichter die zullen worden bestemd voor haar sociale doelen.

 

Verantwoordelijke organisatie en gebruiksrechten

De kunstwedstrijd wordt ingericht en valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de VZW Sociale Doelen Kiwanis Roeselare 1, H. Horriestraat 7 te Roeselare, KBO nr. 0751.778.803.

 

De deelnemer wordt geacht bij inschrijving aan de inrichters de toelating te verlenen om de ingediende werken te reproduceren met het oog op het organiseren en promoten van huidige wedstrijd en mogelijke volgende edities en andere activiteiten van Kiwanis Roeselare 1 op affiches, drukwerk, folders, elektronische dragers, koekendozen, enz.... Voor alle inlichtingen verwijzen wij u naar de website www.kr1.be.