Kiwanis_logo.80114547 kopie.jpg
badge-nl.png
badge-fr.png

Reglement

Informatie

Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan organiseert de service-club Kiwanis Roeselare 1 een nationale kunstwedstrijd voor personen met handicap. Voor de 8ste keer reeds.

 

Soorten kunstwerken

Schilderijen, tekeningen, aquarellen, beeldhouw- werken, keramiek, boetseerwerk, houtstructuren, textielstructuren, wandtapijten, kantkloswerken, handwerken en foto’s.

 

Prijsuitreiking

De plechtige prijsuitreiking zal plaats hebben op za- terdag 6 mei 2017 in het cultureel centrum DE SPIL, H. Spilleboutdreef 1,8800 Roeselare om 14.00 uur.

 

Tentoonstelling

De geselecteerde werken zullen tentoongesteld wor- den in het Galerij Alfons Blomme te Roeselare, Ooststraat 84 vanaf 26 april tot en met 21 mei 2017.

 

Deelnemers

Enkel personen met motorische, neuromotorische, sensoriële of mentale handicap, die minstens 16 jaar oud zijn op 1 januari 2017, kunnen aan deze kunstwedstrijd deelnemen. Er zijn 2 categorieën -21 en +21 jaar met een aparte prijsuitreiking.

 

Inschrijving

Om administratieve redenen worden enkel inschrijvingen via mail aanvaard, gericht aan peter50jaarkiwanisroeselare1@gmail.com Inschrijving moet gebeuren vóór 3 februari 2017. De inschrijving is gratis. Formulieren zie www.kr1.be

Regels

Kunstwerken

Er kan slechts 1 kunstwerk per deelnemer/kunstenaar worden ingediend.

 

De kunstwerken moeten voldoen aan de volgende vereisten:

- ze mogen niet behoren tot een private of openbare verzameling;
- ze mogen niet deelgenomen hebben in een vroegere wedstrijd;
- maximum formaat binnen de lijst voor schilderijen en tekeningen: 125 cm x 125 cm; - maximum hoogte voor beeldhouwwerken en keramiek: 125 cm;
- ophangbare werken moeten voorzien zijn van een ophangsysteem;
- 3 ingevulde stickers waarvan 1 op het werk aangebracht aan de achter/onderzijde.

 

Opsturen en afleveren van de werken

De kunstwerken dienen per post te worden bezorgd uiterlijk op 12 februari 2017.
- Opsturen: franco inclusief rechten naar Roger Tanghe, Mandellaan 14, 8800 Roeselare. De zendingen

waarvan de kosten niet betaald werden, zullen geweigerd worden.

Men kan ook kunstwerken persoonlijk afgeven op de volgende data:
Persoonlijk afleveren: niet ingepakt, aan Roger Tanghe, Mandellaan 14, 8800 Roeselare van woensdag 8 febru- ari 2017 tot en met vrijdag 10 februari 2017 van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17.

Kunstwerken die na 12 februari 2017 worden ontvangen (per post of persoonlijke afgi e) worden niet meer aanvaard.

 

 

Terugbezorgen van niet verkochte werken

De deelnemers kunnen hun werken a alen bij Roger Tanghe, Mandellaan 14, 8800 Roeselare, van maandag 22 mei 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur en de.
De niet afgehaalde kunstwerken worden niet teruggestuurd en worden na 24 mei 2017
van rechtswege eigendom van de feitelijke vereniging Kiwanis Roeselare 1.

 

Verzekering

De inrichters zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of vernietiging van de kunstwerken. Er zal door de inrichters ook geen zaakschadeverzekering worden afgesloten. Het staat de deelnemers vrij zelf hun risico’s te laten verzekeren.

 

Jury

Een jury, die handelt als selectiecomité, zal middels geheime stemming en zonder verhaalmogelijkheid beslissen over het al dan niet weerhouden van de werken en het aanduiden van de prijswinnaars. De verrichtingen van de jury zullen geschieden onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Alle gevallen die niet uitdrukkelijk zijn voorzien in huidig reglement, worden beslecht door de jury, zonder mogelijkheid tot verhaal.

 

Tekoopstelling van de kunstwerken

Alle deelnemers zijn verplicht hun werk tegen een normale marktprijs te koop aan te bieden. Wanneer ze hun werk NIET wensen te verkopen worden ze sowieso uitgesloten om deel te nemen.

De deelnemer dient de gewenste prijs voor het kunstwerk aan te brengen op het etiket, dat dient gehecht te worden aan ieder werk. Bij gebreke wordt aangenomen dat er geen minimumprijs is vooropgesteld. Hier zal de Kiwanis zelf een richtprijs op het werk aanbrengen.

Bij verkoop hetzij via de kiwanis website of tijdens de tentoonstelling in Gallerij Blomme wordt 50 % van de verkoopprijs afgestaan aan de sociale werken van Kiwanis Roeselare 1

 

Gebruikrechten voor de Kiwanis

De deelnemer wordt geacht bij inschrijving aan de inrichters de toelating te verlenen om de ingediende werken te reproduceren met het oog op het organiseren en promoten van huidige wedstrijd en mogelijke volgende edities en andere activiteiten van Kiwanis Roeselare 1 op a ches, drukwerk, folders, elektronische dragers, koekendozen enz....

 

 

Voor alle Inlichtingen verwijzen wij u naar de website www.kr1.be of naar het emailadres: peter50jaarkiwanisroeselare1@gmail.com